Odbrana doktorske disertacije (Ana Golić Jelić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat diplomirani farmaceut Ana Golić Jelić, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom: 

Razvoj i adaptacija instrumenata za edukativne programe u profesionalnom usavršavanju farmaceuta 

Javna odbrana je zakazana za petak 11.03.2022. godine u 13 časova u  amfiteatru 1, 

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:  

  1. Dr sc. Dušanka Krajnović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  2. Dr sc. Ranko Škrbić, redovni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci – Medicinski fakultet 
  3. Dr sc. Vanda Marković-Peković, docent, Univerzitet u Banjoj Luci – Medicinski fakultet