Odbrana doktorske disertacije (Ivana Ćuruvija)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat diplomirani farmaceut Ivana Ćuruvija, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Polne i sojne specifičnosti promena citokinskog profila makrofaga ženki pacova u reproduktivnom starenju“

Javna odbrana je zakazana za sredu 02.03.2022. godine u 12 časova u amfiteatru A2,

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • dr sc. Stanislava Stanojević, naučni savetnik, Centar za imunološka istraživanja „Branislav Janković“, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“
  • dr sc. Gordana Leposavić, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • dr sc. Marijana Stojanović, naučni savetnik, Centar za imunološka istraživanja „Branislav Janković“, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“