Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Bromatologija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Bromatologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 11.02.2022. godine početkom u 11 časova

Tema pristupnog predavanja je: “Hemijska struktura, osobine i fiziološka uloga polinezasićenih masnih kiselina“.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

1. dr sc. Vanja Todorović, koja će svoje izlaganje početi u 11 časova

pred Komisijom u sastavu:

1. dr sc. Slađana Šobajić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

2. dr sc. Vesna Vučić, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja, Institut od nacionalnog značaja za Srbiju, Univerzitet u Beogradu

3. dr sc. Ivana Đuričić vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet