Odbrana doktorske disertacije (Dušan Ušjak)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat magistar farmacije Dušan Ušjak, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom: 

Uticaj novosintetisanih derivata halkona na rast, produkciju biofilma i faktore virulencije multirezistentnih sojeva  Acinetobacter baumannii 

Javna odbrana je zakazana za sredu 26.01.2022. godine u 16 časova u  Svečanoj sali, 

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:  

  1. Prof.dr Dragana Božić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  2. Prof.dr Branka Ivković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  3. Dr Magdalena Stevanović, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti 
  4. Dr Miroslav Dinić, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za molekulranu genetiku i genetičko inženjerstvo