Odbrana doktorske disertacije (Anđelka Račić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat diplomirani farmaceut Anđelka Račić braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom: 

„Polisaharidni mukoadhezivni vehikulumi kao nosači za lekovite supstance iz grupe antihistaminika za oftalmološku primenu 

Javna odbrana je zakazana za utorak 18.01.2022. godine u 13 časova u  Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:  

 

  1. Prof.dr Snežana Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  2. Prof.dr Bojan Čalija, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  3. Doc.dr Sonja Vučen, docent, Univerzitet u Korku – Farmaceutski fakultet 
  4. Prof.dr Vladimir Dobričić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  5. Doc.dr Ana Micov, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet