Odbrana doktorske disertacije (Marija Mihajlović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat magistar farmacije – medicinski biohemičar Marija Mihajlović, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Ispitivanje prediktivnog i dijagnostičkog značaja pojedinačnih i kombinovanih biomarkera lipidnog statusa i inflamacije kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom“

Javna odbrana je zakazana za petak 14.01.2022. godine u 11 časova u amfiteatru A2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.dr Vesna Spasojević-Kalimanovska, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Aleksandra Stefanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Ana Ninić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Doc.dr Milan Jovanović, docent, Univerzitet odbrane u Beogradu – Vojnomedicinska akademija, Medicnski fakultet