Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 13.01.2022. godine sa početkom u 12,00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „ Biosinteza holesterola“

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je :

  • Dr sc. Tamara Gojković, koja će svoje izlaganje početi u 12,00 časova

pred Komisijom u sastavu:

  • Dr sc. Aleksandra Zeljković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Aleksandra Stefanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Bato Korać, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Biološki fakultet

Pristupno predavanje je javno.