Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa imunologijom i imunohemijom

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Mikrobiologija sa imunologijom i imunohemijom na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu održati u sredu, 12.01.2021. godine u 10:00 časova, na Webex platformi na linku https://pharmacybg.webex.com/pharmacybg/j.php?MTID=m022d2596ced6492c7e0590487042bdd3

Tema pristupnog predavanja je: „Primarne i sekundarne imunodeficijencije“

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je :

  • Dr sc. Ivan Jančić, koji će svoje izlaganje početi u 10:00 časova

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc Nevena Arsenović Ranin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Zorica Stojić - Vukanić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Bojana Obradović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Tehnološko- metalurški fakultet

Pristupno predavanje je javno.