Odbrana doktorske disertacije (Valentina Topić Vučenović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Valentina Topić Vučenović, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom: 

"Razvoj populacionog biokinetičkog i dinamičkog modela radioaktivnog joda (131I) i primena u optimizaciji doziranja kod pacijenata sa benignim oboljenjem štitaste žlezde" 

Javna odbrana je zakazana za petak 17.12.2021. godine u 13 časova u  Svečanoj Sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:  

  1. Prof.dr Branislava Miljković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  2. Prof.dr Zvezdana Rajkovača, redovni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci – Medicinski fakultet 
  3. Prof.dr Momir Mikov, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet 
  4. Prof.dr Dijana Jelić, vanredni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci – Prirodno-matematički fakultet 
  5. Doc.dr Marija Jovanović, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet