Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Farmakokinetika i klinička farmacija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Farmakokinetika i klinička farmacija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati  u amfiteatru A3  , Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 20.10.2021. godine sa početkom u 10:00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „ Ispitivanje i značaj faktora farmakokinetičke varijabilnosti.“

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je :

  1. Dr sc. Marija Jovanović, koja će svoje izlaganje početi u 10:00 časova

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc .Branislava Miljković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Katarina Vučićević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Silva Dobrić,  redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije

Pristupno predavanje je javno.