Odbrana doktorske disertacije (Jelena Goronja)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će magistar farmacije Jelena Goronja javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


„Karakterizacija sistema hibridne micelarne tečne hromatografije sa katjonskim surfaktantom cetil trimeril amonijum bromidom“


Javna odbrana je zakazana za ponedeljak, 27.09.2021. godine u 12.00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:


1. dr sc Anđelija Malenović, redovni profesor (mentor rada), predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu –Farmaceutski fakultet
2. dr sc Mira Zečević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
3. dr sc Nataša Pejić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
4. dr sc Aleksandra Janošević Ležaić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
5. dr sc Danica Bajuk Bogdanović, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju