Odbrana doktorske disertacije (Biljana Gatarić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će magistar farmacije Biljana Gatarić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Primena tehnika za naprednu analizu podataka u biofarmaceutskoj karakterizaciji lekova: identifikacija, klasifikacija i predviđanje faktora koji utiču na intestinalnu apsorpciju lekovitih supstanci“

Javna odbrana je zakazana za sredu, 29.09.2021. godine u 13.00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Jelena Parojčić, redovni profesor, mentor rada, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu –Farmaceutski fakultet

2. Prof. dr Sandra Cvijić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Doc. dr Žarko Gagić, docent, Univerzitet u Banjoj Luci – Medicinski fakultet