Odbrana doktorske disertacije (Jelena Petrović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će magistar farmacije Jelena Petrović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj magnezijuma na ponašanje, neuroendokrine i promene na miokardu uzrokovane hiperaktivnošću osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubreg kod pacova“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak, 30.09.2021. godine u 11.15 časova u Amfiteatru br. 2 Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Vesna Pešić, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Magnus Ingelman-Sandberg, gostujući profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet i redovni profesor, Karolinska Institut, Stokholm
  • Prof. dr Milica Labudović-Borović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet
  • Doc. dr Bojana Pejušković, docent, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet
  • Doc. dr Marin Jukić, docent, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet