Odbrana doktorske disertacije (Zora Ćetković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će diplomirani farmaceut Zora V. Ćetković javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Razvoj i in vitro/in silico karakterizacija lipidnih formulacija sa simvastatinom kao model supstancom“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak, 27.09.2021. godine u 10.00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Dragana Vasiljević, vanredni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

2. Prof. dr Sandra Cvijić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet

3. Prof. dr Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet

4. Prof. dr Vesna Radojević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Tehnološko-metalurški fakultet