Odbrana doktorske disertacije (Nevena Đajić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će magistar farmacije Nevena Đajić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Hemometrijski podržana karakterizacija hromatografskih sistema modifikovanih β-ciklodekstrinom sa odabranim model supstancama“

Javna odbrana je zakazana za petak, 24.09.2021. godine u 13.00 časova u Amfiteatru br.2 Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Ana Protić, vanredni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Biljana Otašević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Mira Zečević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Jelena Golubović, naučni saradnik, Viši naučnik-bioanalitičar, Fidelta Ltd., Zagreb, Hrvatska