Odbrana doktorske disertacije (Violeta Milutinović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat magistar farmacije Milutinović M. Violeta, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Ispitivanje sekundarnih metabolita i farmakološke aktivnosti odabranih vrsta roda Hieracium L. (Asteraceae) sa Balkanskog poluostrva“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 23.09.2021. godine u 14 časova u amfiteatru A2,
na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Silvana Petrović, redovni profesor, mentor,Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc, Marjan Niketić, naučni i muzejski savetnik, Prirodnjački muzej, Beograd
  • Dr sc Ljuboš Ušjak, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Miloš Petković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Maja Tomić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet