Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Patofiziologija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Patofiziologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali na Farmaceutskom fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 14.09.2021. godine sa početkom u 11,00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „ Mehanizmi oštećenja ćelije i smrt ćelije.“

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je :

  1. Dr sc. Jasmina Đuretić, koja će svoje izlaganje početi u 11,00 časova

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Biljana Potparević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Tatjana Radosavljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet
  3. Dr sc.  Danijela Vučević,  redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet