Odbrana doktorske disertacije (Ana Milanović)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da će kandidat Ana Milanović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Optimizacija postupka oblaganja topljenjem u uređaju tipa fluidizirajućeg sistema: izrada i karakterizacija granula sa modifikovanim oslobađanjem paracetamola"

Javna odbrana je zakazana za petak 3.9.2021. u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta u 12 h,
pred Komisijom u sledećem sastavu:

  • Dr sc. Sandra Cvijić, vanredni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Jelena Parojčić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Ivana Aleksić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Tatjana Kaluđerović Radoičić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Tehnološko–metalurški fakultet