Pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija

O B A V E Š T E Nj E

O ODRŽAVANjU PRISTUPNOG PREDAVANjA KANDIDATA PO RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR JEDNOG DOCENTA ZA UŽU NAUČNU OBLAST MEDICINSKA BIOHEMIJA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Medicnska biohemija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u amfiteatru A 4  Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 22.06.2021. godine u terminu od 10:30 – 11:15 časova.

Tema pristupnog predavanja je: “Značaj merne nesigurnosti za interpretaciju i kvalitet rezultata u medicinsko – biohemijskim laboratorijama.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

  1. dr sc. Neda Milinković, koja  će svoje izlaganje početi u 10:30 časova   

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr sc. Aleksandra Topić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. dr sc. Ana Ninić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski  fakultet
  3. dr sc. Ljudmila Nagorni - Obradović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu 11.06.2021. godine

 

Iz Odseka za pravne i opšte poslove

Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu