Odbrana doktorske disertacije (Nenad Miljković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat magistar farmacije Nenad Miljković, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Procena zdravstvenih rizika u primeni supstitucione terapije tokom nestašica lekova“

Javna odbrana je zakazana za sredu 16.06.2021. godine u 14 časova u amfiteatru A2,
na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Branislava Miljković, redovni profesor, mentor
  • Prof.dr Sandra Vezmar Kovačević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Zoran Baščarević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  • Doc.dr Nemanja Slavković, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fkaultet