Odbrana doktorske disertacije (Darije Obradović)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Darije Obradović, pod naslovom:

„Modelovanje retencionog ponašanja liganada imidazolinskih i serotoninskih receptora i srodnih jedinjenja u različitim hromatografskim uslovima“.

Javna odbrana je zakazana za nedelju 20.06.2021. godine u 12 časova u amfiteatru A1, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Danica Agbaba, profesor emeritus, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Katarina Nikolić, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Oleg Alekseevich Špigun, dopisni član Ruske Akademije Nauka, Hemijski fakultet Moskovskog državnog univerziteta naziva M.V.Lomonosov
  • Prof.dr Filip Andrić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet