Odbrana doktorske disertacije - Savić Vedrana

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Savić Vedrane, pod naslovom:

„ Dermalna isporuka takrolimusa – uporedna formulaciona i preklinička istraživanja mikroemulzija, nanoemulzija i nanostrukturiranih lipidnih čestica kao naprednih nosača za slabo rastvorne lekovite supstance“„

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 17.06.2021. godine u 13,30 časova u Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Snežana Savić, redovni profesor, mentor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Ivana Pantelić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Nebojša Cekić, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu – Tehnološki fakultet u Leskovcu