Pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast farmakognozija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Farmakognozija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati  na Katedri za Farmakognoziju - biblioteka , Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 1.06.2021. godine sa početkom u 12,30 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „ Prirodni izvori alkaloida hinina: droga, biološki izvori, sastojci, kvalitet i kontrola kvaliteta, delovanje i primena.“

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je :

  1. Dr sc. Mirjana Marčetić, koja će svoje izlaganje početi u 12,30 časova

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Nada Kovačević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Silvana Petrović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Branislava Lakušić,  redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Biološki fakultet
  4. Dr. sc. Dmitar Lakušić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
  5. Dr. sc. Milica Drobac, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

Pristupno predavanje je javno.