Odbrana doktorske disertacije (Nemanja Turković)

Obaveštavamо Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Turković Nemanje, pod naslovom:

„ Dizajniranje, sinteza i in vitro ispitivanja derivata propiofenona kao potencijalnih inhibitora enzima HIV-1 proteaze“

Javna odbrana je zakazana za petak 14.05.2021. godine u 12 časova u Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Zorica Vujić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Branka Ivković, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Bojan Marković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  • Prof.dr Silva Dobrić, redovni profesor, Univerzitet Odbrane – Medicinski fakultet VMA