Odbrana doktorske disertacije (Uroš Pecikoža)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Pecikoza Uroša, pod naslovom:

„Ispitivanje efekata, mehanizama dejstva i interakcija eslikarbazepin acetata i metformina u eksperimentalnim modelima bola“

Javna odbrana je zakazana za petak 14.05.2021. godine u 14 časova u amfiteatru 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Maja Tomić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Radica Stepanović-Petrović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Doc.dr Ana Micov, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Sonja Vučković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet