Kurs Centra za kozmetologiju i dermofarmaciju

Kurs u organizaciji Centra za kozmetologiju i dermofarmaciju Farmacautskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom "PLASIRANJE KOZMETIČKOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE – DOKUMENTACIJA SA INFORMACIJAMA O PROIZVODU" održaće se 29.05.2021. godine od 9.00-13.30 časova putem on line platforme. Više informacija o planu i programu škole možete pogledati na stranici centra ili na linku: http://pharmacy.bg.ac.rs/o-fakultetu/43/centri/