Webinar iz Analitičke hemije

Organizacija Webinar-a iz Analitičke hemije je u toku. Ako ste zainteresovani za teme predavanja, možete se već sada registrovati (nema kotizacije) i markirati kalendar - 16. septembar.Program Webina-a možete preuzeti ovde.
Webinar je oglašen na sajtu Evropskog hemijskog društva (EuChemS)  https://www.euchems.eu/2021-dac-euchems-lectures-awardees-webinar/ .
Registracija za događaj je moguća na neki od sledećih načina: 
Prof. dr Slavica Ražić (Katedra za analitičku hemiju) je na raspolaganju za sva dodatna pitanja  - slavica.razic@pharmacy.bg.ac.rs.