Odbrana doktorske disertacije (Andrijana Milošević Georgiev)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl. farm.-medicinski biohemičar Andrijana Milošević Georgiev, pod naslovom:

„ Zdravstvene navike studenata i dostupnost primarne prevencije arterijske hipertenzije u studentskoj populaciji“„
.
Javna odbrana je zakazana za utorak 09.02.2021. godine u 18 časova u amfiteatru 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Dušanka Krajnović, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Vesna Bjegović-Mikanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  • Prof.dr Svetlana Ignjatović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Valentina Marinković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Dragana Lakić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet