Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Medicnska biohemija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u amfiteatru 3  Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 27.01.2021. godine sa početkom u 12,00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: “Glikogenoliza“.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

dr sc. Jasmina Ivanišević  će svoje izlaganje početi u 12,00 časova   

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr sc. Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. dr sc. Nataša Bogavac-Stanojević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski  fakultet
  3. dr sc. Bato Korać, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu –Biološki fakultet

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu 17.01.2021. godine

Odsek za pravne i opšte poslove

Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu