Odbrana doktorske disertacije (Sanja Milović)

Obaveštavam Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl.farmaceuta Sanje Milović, pod naslovom: 

Nutritivna, hemijska i biološka karakterizacija morskih algi Halimeda tuna, Codium bursa, Cystoseira barbata i morske trave Cymodocea nodosa iz Jadranskog mora“

Javna odbrana je zakazana za sredu 30.09.2020. godine u 12 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu: 

  1. Prof.dr Ivan Stanković, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  2. Prof.dr Tatjana Kundaković-Vasović, redovni, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  3. Dr Tatjana Stanojković, viši naučni saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije 
  4. Dr Slavica Petović, viši naučni saradnik, Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora