Odbrana doktorske disertacije (Maja Grujić)

Obaveštavamo javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl.farmaceuta Maje Grujić, pod naslovom: 

Ispitivanje uticaja micela surfaktanata različitog naelektrisanja na protolitičke ravnoteže i rastvorljivost sartana“  

Javna odbrana je zakazana za nedelju 27.09.2020. godine u 10,30 časova u Sali A002, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu: 

  

  1. Prof.dr Gordana Popović, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  2. Dr Marija Popović Nikolić, naučni saradnik, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  3. Prof.dr Danica Agbaba, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  4. Prof.dr Živoslav Tešić, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet