Odbrana doktorske disertacije (Marija Marinko)

Obaveštavamo javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl.farmaceuta Marije Marinko, pod naslovom: 

Vazodilatatorno delovanje donora azot monoksida i vodonik-sulfida na izolovanoj unutrašnjoj torakalnoj arteriji i veni safeni čoveka: uloga kalijumovih kanala“  

Javna odbrana je zakazana za utorak 29.09.2020. godine u 13 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu: 

  

  1. Prof.dr Aleksandra Novaković, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  2. Prof.dr Radica Stepanović-Petrović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  3. Prof.dr Nina Japundžić Žigon, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet