Odbrana doktorske disertacije (Milica Ćulafić)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl.farmaceuta Ćulafić Milice, pod naslovom: 

Značaj biohemijskih parametara u diferencijaciji nealkoholnog steatohepatitisa i procena ishoda terapije i adherence, pri primeni metformina i pentoksifilina“.

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 28.09.2020. godine u 11 časova u amfiteatru A2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu: 

  

  1. Prof.dr Sandra Vezmar Kovačević, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  2. Prof.dr Đorđe Ćulafić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet 
  3. Prof.dr Branislava Miljković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  4. Prof.dr Violeta Dopsaj, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  5. Prof.dr Dragan Tomić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Urgentni centar, Klinički centar Srbije