Odbrana doktorske disertacije (Jovanović Miloš)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Jovanović Miloša, pod naslovom:

Sinteza longamida B i analoga ramnolipida i njihova fizičko-hemijska i biološka karakterizacija“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 27.07.2020. godine u 12,30 časova u amfiteatru A3, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Vladimir Savić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Slavica Erić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr Jasmina Nikodinović-Runić, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
  4. Prof.dr Milena Simić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  5. Doc.dr Predrag Jovanović, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet