Odbrana doktorske disertacije (Nataša Bubić Pajić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl.farm. Nataše Bubić Pajić, pod naslovom:

Hemijski i fizički pojačivači dermalne isporuke slabo rastvorljivih lekovitih supstanci: uporedna ispitivanja mikroemulzija, čvrstih i rastvorljivih mikroigala

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 16.07.2020. godine u 12,30 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Snežana Savić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Sonja Vučen, docent, mentor, Univerzitet u Korku – Farmaceutski fakultet
  3. Doc.dr Ivana Pantelić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Prof.dr Ranko Škrbić, redovni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci – Medicinski fakultet