Odbrana doktorske disertacije (Milica Drašković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Drašković Milice, pod naslovom:

„Formulacija i karakterizacija oralno-disperzibilnih farmaceutskih oblika sa visokim udelom lekovitih supstanci: doprinos mehanističkom razumevanju sistema“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 29.06.2020. godine u 13 časova u amfiteatru 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Jelena Parojčić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Doc.dr Ivana Aleksić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Vesna Radojević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalruški fakultet