Odbrana doktorske disertacije Bojanin Dragane

Obaveštavam Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl.farmaceuta-medicinskog biohemičara Bojanin Dragane, pod naslovom:

Rani lipidni i inflamatorni markeri ateroskleroze kod dece sa tipom 1 dijabetes melitusa: uticaj metaboličke kontrole i komorbiditeta

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 29.06.2020. godine u 12 časova u amfiteatru 3, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Vesna Spasojević-Kalimanovska, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Jelena Vekić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Ana Ninić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Dr Tatjana Milenković, naučni saradnik, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić, Beograd