Odbrana doktorske disertacije (Uroš Čakar)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl.farmaceuta Čakar Uroša, pod naslovom:

Polifenolni sastav i antioksidativna svojstva voćnih vina i njihov uticaj na enzimske sisteme in vitro".

Javna odbrana je zakazana za subotu 13.06.2020. godine u 12,30 časova u amfiteatru 1, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Brižita Đorđević, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Aleksandar Petrović, docent, mentor, Katedra za tehnologiju vrenja i konzerviranje, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet
  3. Prof.dr Ivan Stanković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet