Odbrana doktorske disertacije (Milena Kovačević)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Kovačević Milene, pod naslovom:

„Procena učestalosti i prediktora klinički značajnih lek-lek interakcija i njihov uticaj na ishode terapije pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima“

Javna odbrana je zakazana za sredu 10.06.2020. godine u 15 časova u amfiteatru 2, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Branislava Miljković, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Sandra Vezmar Kovačević, redovni profesor Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Slavica Radovanović, viši naučni saradnik, Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“
  • Prof.dr Predrag Stevanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“