Pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Farmaceutska fiziologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 11.03.2020. godine sa početkom u 12,00 časova.
Tema pristupnog predavanja je: “Fiziologija mišićne kontrakcije“.
Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:
1.    dr sc. Bojan Batinić, koji će svoje izlaganje početi u 12,00 časova   
pred Komisijom u sastavu:
1.    dr sc. Vesna Pešić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
2.    dr sc. Ljiljana Šćepanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski  fakultet
3.    dr sc. Dušanka Stanić, docent, Univerzitet u Beogradu –Farmaceutski  fakultet
Pristupno predavanje je javno.
U Beogradu 3.03.2020. godine