Odbrana doktorske disertacije (Dragana Totošković)

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar Dragana Totošković, pod naslovom:

„ Značaj biohemijskih markera i morfometrijskih karakteristika leukocita u laboratorijskoj dijagnostici subkliničkog deficita vitamina B12“„
.
Javna odbrana je zakazana za petak 28.02.2020. godine u 11 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Violeta Dopsaj, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Dragomir Marisavljević, redovni profesor Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  3. Prof.dr Duško Mirković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet