Odbrana doktorske disertacije (Jovana Janković)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Jovane Janković, pod naslovom:

 Formulacija i karakterizacija polučvrstih samomikroemulgujućih sistema kao potencijalnih nosača nove generacije za peroralnu primenu aciklovira“

Javna odbrana je zakazana za petak 07.02.2020. godine u 12 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Ljiljana Đekić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Marija Primorac, reodni profesor u penziji, mentor,  Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Ljiljana Solomun, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Prof.dr Aleksandar Rašković, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet