Odbrana doktorske disertacije (Sonja Joksimović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl. Farmaceuta-medicinskog biohemičara Sonje Joksimović, pod naslovom:

„ Ispitivanje uloge kalcijumovih kanala T-tipa u animalnom modelu post-incizionog bola“„

Javna odbrana je zakazana za petak 31.01.2020. godine u 10 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.dr Radica Stepanović-Petrović, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Slobodan Todorović, redovni profesor, mentor, Odeljenje anesteziologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Koloradu, SAD
  • Prof.dr Maja Tomić,vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof.dr Sonja Vučković, redovni profesor, Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  • Doc.dr Ana Micov, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet