Odbrana doktorske disertacije (Sandra Vladimirov)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije-medicinskog biohemičara Vladimirov Sandre, pod naslovom:

Ispitivanje biomarkera homeostaze holesterola i metabolizma vitamina D kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom

Javna odbrana je zakazana za utorak 17.12.2019. godine u 16 časova u svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Vesna Spasojević-Kalimanovska, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Prof.dr Aleksandra Zeljković, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Zorana Jelić-Ivanović, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Prof.dr Bratislav Trifunović, vanredni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu – Vojnomedicinska akademija