Odbrana doktorske disertacije (Tanja Ilić)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata dipl.farmaceuta Tanje Ilić, pod naslovom:

Mikro- i nanostrukturirani emulzioni sistemi na bazi polihidroksilnih surfaktanata za isporuku aceklofenaka u/kroz kožu primenom hemijskih pojačivača penetracije i mikroigala

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 23.12.2019. godine u 13,30 časova u Svečanoj sali, na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Snežana Savić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Ivana Pantelić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Doc.dr Dušan Škiljević, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet