Odbrana doktorske disertacije (Olivera Lavrič)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli  uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Olivere Lavrič, pod naslovom:

Farmaceutski razvoj tableta sa pulsnim oslobađanjem karvedilola tehnikama elektropredenja i oblaganja kompresijom“

Odbrana je zakazana za ponedeljak, 28.10.2019. godine, u 13.30 časova, u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, pred komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, mentor;
  2. Prof. dr Jelena Đuriš, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, mentor;
  3. Prof. dr Vesna Radojević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Tehnološko-metalurški fakultet