Odbrana doktorske disertacije (Evica Antonijević)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Evica Antonijević javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Antidotska efikasnost novosintetisanih oksima K203 i K027 kod pacova akutno trovanih dihlorvosom"

Javna odbrana je zakazana za utorak 15.10.2019. u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta u 12h, pred Komisijom u sledećem sastavu:

  • dr sc. Biljana Antonijević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, mentor
  • dr sc. Danijela Đukić-Ćosić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • dr sc. Slavica Vučinić, redovni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije