Odbrana doktorske disertacije (Relja Suručić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Suručić Relje pod naslovom:

„Hemijska karakterizacija i farmakološki skrining etarskih ulja biljnih vrsta Seseli gracile Waldst. & Kit i Seseli pallasii Besser (Apiaceae)”

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak, 14.10.2019. godine, u 11.00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Nada Kovačević, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Tatjana Kundaković - Vasović, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Slobodan Milovanović, reedovni profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Medicinski fakultet
  • Prof. dr Svjetlana Stoisavljević - Šatara, redovni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci -Medicinski fakultet