Odbrana doktorske disertacije (Danijela Kornic)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije diplomiranog farmaceuta-medicinskog biohemičara Danijele Kornic pod naslovom:

„ Značaj određivanja mijeloperoksidaze i raspodele subfrakcija lipoproteinskih čestica niske i visoke gustine kod dece i adolescenata sa hroničnim bolestima bubrega”.

Javna odbrana je zakazana za petak, 11.10.2019. godine, u 16.00 časova u amfiteatru A4 Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • dr sc. Aleksandra Stefanović, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • dr sc. Aleksandra Zeljković, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • dr sc. Zorana Jelić-Ivanović, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • dr sc. Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu -Farmaceutski fakultet
  • dr sc. Dušan Paripović, docent, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet