Odbrana doktorske disertacije (Jasmina Šljivić)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da će u petak 11.10.2019. u 10h u Svečanoj Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, biti održana javna odbrana doktorske disertacije mr pharm. Jasmine Šljivić, pod nazivom:

„Primena multikriterijumske optimizacije i koncepta dizajna kvaliteta u razvoju metoda tečne hromatografije pod ultravisokim pritiskom i micelarne tečne hromatografije za praćenje stabilnosti cilazaprila i hidrohlorotiazida“ pred komisijim u sastavu:

  • Dr sc. Mira Zečević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, mentor
  • Dr sc. Biljana Otašević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Ana Protić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Anđelija Malenović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Alija Uzunović, vanredni profesor, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli